Vitalmax ไวทอลแม็กซ์ การอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวได้อย่างเพียงพอ

Vitalmax ไวทอลแม็กซ์ การอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวได้อย่างเพียงพอ  บางคนอาจจะไม่แข็งตัว บางคนแข็งตัวไม่นานพอ บางคนอาจจะหลั่งเร็ว หลั่งไว สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะเพศไม่เพียงพอ Vitalmax ไวทอลแม็กซ์.

Vitalmax ไวทอลแม็กซ์

Vitalmax ไวทอลแม็กซ์ โรคกามตายด้านมี 3 แบบ คือ

1.) แบบฐมภูมิ คือ การที่องคชาตไม่เคยแข็งตัวเต็มที่ หรือไม่แข็งพอที่จะทำให้ร่วมเพศสำเร็จเลยสักครั้งVitalmax ไวทอลแม็กซ์
2.) แบบทุติยภูมิ คือ การที่องคชาตเคยแข็งตัวและร่วมเพศได้มาก่อน แต่ต่อมาเกิดความผิดปกติขึ้น ทำให้ไม่แข็งตัวเหมือนเดิม
3.) แบบชั่วคราว คือ การที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเป็นครั้งคราวผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในกรณีนี้ หากพบปัญหาแและรีบรักษาแต่เนิ่นๆ จะหายเป็นปกติได้Vitalmax ไวทอลแม็กซ์

ผู้ชายส่วนใหญ่เมื่อถึงวัยกลางคนจะเริ่มมีปัญหากามตายด้านเกิดขึ้น ร้อยละ 37 ผู้ชายอายุ 40-70 ปีเป็นโรคนี้ โดยมีอาการดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ยิ่งชราจะยิ่งพบผู้ป่วยมากขึ้นไปตามวัย เพราะฮอร์โมนเพศลดลงและความเสื่อมของร่างกาย
การจัดระดับความรุนแรง คือ
– ระดับความรุนแรงน้อย คือ สังเกตได้จากหากมีเพศสัมพันธ์สามารถสำเร็จได้เกือบทุกครั้ง
– ระดับความรุนแรงปานกลาง คือ ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์จะสำเร็จได้ประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งการร่วมเพศVitalmax ไวทอลแม็กซ์
– ระดับความมรุนแรงมาก คือ ล้มเหลวทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ Vitalmax ไวทอลแม็กซ์.

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *