การผ่าตัดทำตาสองชั้น (Upper Blepharoplasty)เป็นการผ่าตัดบริเวณหนังตาบน

ทำตาสองชั้น การผ่าตัดทำตาสองชั้น (Upper Blepharoplasty)เป็นการผ่าตัดบริเวณหนังตาบน ซึ่งสามารถแบ่งกว้างๆ ได้เป็น 2 แบบ คือ

กรณีที่มีตาชั้นเดียวหรือมีตาสองชั้นอยู่แล้วแต่ชั้นค่อนข้างเล็กหรือชั้นหลบใน ไม่ต้องมีการตัดหนังตาออกหรือมีการตัดออกเพียงเล็กน้อย พร้อมกับนำกระเปาะไขมันใต้เปลือกตาออก มักจะทำในคนอายุน้อย จุดประสงค์เพื่อต้องการให้เกิดชั้นตาใหม่ หรือให้ชั้นตาที่มีอยู่แล้วชัดเจนขึ้น ทำให้ดวงตาดูโต สดใสขึ้น ทำตาสองชั้น.

ทำตาสองชั้น
กรณีที่มีตาสองชั้นอยู่แล้ว แต่มีลักษณะชั้นตาซ้อน หางตาตกเมื่ออายุมากขึ้นหรือหางตกตกตามพันธุกรรมหรือขนตาแยงเข้ามาในลูกตาเกิดการระคายเคืองตา จะคล้ายๆกรณีแรก แต่จะมีการตัดและตกแต่งหนังตาออกพร้อมกับการเย็บสร้างชั้นตาใหม่ให้เกิดความสวยงาม ชัดเจนขึ้น
เริ่มจากการกำหนดความสูงของชั้นตาให้เหมาะสมและวัดปริมาณของหนังตาที่จะตัดออก ในกรณีที่จำเป็นต้องตัดออกมาก แนวแผลก็จะต้องยาวออกมาเกินเปลือกตาลบนทางด้านข้าง เพื่อเก็บหนังส่วนเกินออกให้หมด

วิธีการผ่าตัด
เริ่มจากการกำหนดตำแหน่งที่จะเป็นแนวชั้นของตาที่เหมาะสมและดูสวยงาม ส่วนมากจะอยู่ราว 6 – 9 มิลลิเมตรจากแนวแผงขนตา (ในผู้ที่มีชั้นเหมาะสมแล้วก็สามารถใช้แนวชั้นเดิม และตัดเฉพาะผิวหนังส่วนเกิน และไขมันออกเท่านั้น)

แพทย์จะประมาณขนาดของผิวหนังที่ส่วนเกินว่าจำเป็นต้องตัดออก จะทำให้ได้รูปตาที่สวยงาม หลังจากนั้นแพทย์จะเริ่มฉีดยาชาเฉพาะที่ ให้บริเวณที่จะทำผ่าตัด ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บเล็กน้อยเวลาฉีด ทำตาสองชั้น

จากนั้นแพทย์จะเริ่มผ่าตัดโดยการใช้มีดกรีดบริเวณผิวหนังที่ได้กำหนดแนวไว้ ตัดผิวหนัง และไขมันส่วนเกินออก หลังจากนั้นจึงทำการเย็บกำหนดชั้นตามที่ต้องการ ก่อนจะเย็บปิดบาดแผลที่ผิวหนัง

เทคนิคการผ่าตัดที่ควรรู้
การใช้ laser ช่วยในการผ่าตัดแพทย์บางท่านอาจนิยมใช้วิธีนี้ แต่ควรทำความเข้าใจว่า laser มีประโยขน์เพียงทดแทนการใช้มีดเท่านั้น ซึ่งอาจช่วยให้บาดแผลมีเลือดออกน้อยกว่ากันบ้าง (ปกติการผ่าตัดตาก็มีการเสียเลือดน้อยมากอยู่แล้ว ) การใช้ laserไม่ได้ทำให้แผลสวยกว่าปกติ แต่อาจทำให้แผลบริเวณผ่าตัด มีอาการปวดน้อยกว่าบ้างหลังผ่าตัด เพราะ laser อาจทำให้เกิดการชาของปลายประสาทบริเวณที่ laser ผ่าน ความสวยงามของชั้นของตา ขึ้นกับการกำหนดชั้น และประสบการณ์ของแพทย์มากกว่า
การผ่าตัดโดยที่พยายามให้มีบาดแผลบริเวณเปลือกตาน้อยกว่าวิธีมาตรฐานโดยทั่วไป หรือใช้วิธีเย็บให้เกิดชั้นโดยไม่ต้องกรีดแผลบริเวณเปลือกตา ก็เป็นวิธีการผ่าตัดที่มีการใช้กันอีกวิธีหนึ่ง เหมาะสำหรับคนที่มีตาชั้นเดียว เปลือกตาบาง ไม่มีไขมันหรือผิวหนังส่วนเกิน สามารถใช้วิธีนี้ได้ดี เพราะทำได้ง่าย และเร็ว แต่ความแน่นอนของวิธีนี้และความคงทนถาวรของแนวชั้นที่กำหนด ยังแตกต่างตามฝีมือของแพทย์
การผ่าตัดตา ไม่ว่าจะเป็นวิธีที่ 1, วิธีที่ 2 หรือวิธีกรีดบริเวณเปลือกตาตามมาตรฐานโดยทั่วไปก็ตาม มักไม่ค่อยมีร่องรอยแผลเป็นอยู่แล้ว ในระยะแรก หลังผ่าตัดใหม่ๆอาจเเห็นได้บ้างเฉพาะเวลาหลับตา เมื่อเวลาผ่านไป 3-6 เดือน ก็จะจางลงจนแทบไม่เห็นร่องรอย ดังนั้นสิ่งที่ควรสนใจคือ ทำอย่างไรจะได้ ชั้นตาที่สวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ มากกว่าความยาว-สั้น ของแผลซึ่งต่อไปจะไม่ค่อยเห็นอยู่แล้ว
การดูแลหลังผ่าตัด
หลังผ่าตัดวันแรก ให้ประคบบริเวณผ่าตัดด้วยความเย็น อาจใช้ผ้าเย็น หรือ gel pack ที่มีวางขายทั่วไป เพื่อให้หลอดเลือดหดตัว จะได้ไม่มีเลือดออกหลังผ่าตัด
วันที่ 3 หลังผ่าตัด ให้ประคบด้วยผ้าชุบน้ำอุ่น เพื่อลดอาการบวม
ควรกลับมาพบแพทย์ ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามนีโอ เพื่อตัดไหมได้ภายใน 4-6 วัน หลังผ่าตัด
อาการแทรกซ้อน
การผ่าตัดตา 2 ชั้น เป็นการผ่าตัดที่มีความปลอดภัยสูง ถ้าทำถูกวิธี อาการแทรกซ้อนทางสายตา พบได้น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย ที่พบบ้างคือปัญหา เรื่องความสวยงามของชั้นตามากกว่า ทำตาสองชั้น.