สิวที่คาง สาเหตุที่ทำให้เกิดสิวขึ้นที่คางมีหลายอย่าง

 

สิวที่คาง สาเหตุที่ทำให้เกิดสิวขึ้นที่คางมีหลายอย่าง แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะเกิดจากความผิดปกติของสมดุลฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในบางช่วงจังหวะชีวิต และมักที่จะเกิดขึ้นกับผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ เช่น ในช่วงก่อนที่จะมีประจำเดือน ซึ่งฮอร์โมนของเพศหญิงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากจนขาดสมดุล จึงเป็นสาเหตุให้เกิดสิวที่คางตามมา สิวที่คาง.

สิวที่คาง

สิวที่คาง เมื่อหมดช่วงประจำเดือนสิวที่คางก็จะค่อยๆหายไปเอง เป็นต้น นอกจากนี้ในบางครั้ง สิวที่คางยังเป็นเสมือนสัญญาณเตือนอันตรายจากร่างกายว่า อวัยวะภายใน อาทิเช่น ลำไส้เล็ก ช่องคลอด มดลูก และรังไข่ กำลังเกิดความผิดปกติขึ้น นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดสิวที่คาง เช่น การที่ใบหน้าสัมผัสกับมลพิษจากสภาวะแวดล้อม แสงแดด ความเครียด ที่คุณสาวๆต้องได้พบอยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวัน

ประเภทของสิวที่คาง

อย่างที่ได้กล่าวไปในตอนต้นว่า ในบางครั้งสิวที่คางเสมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายบางส่วนมีการทำงานที่ผิดปกติ แต่เมื่อเกิดสิวที่คางขึ้น คุณสาวๆ ก็อย่าพึ่งตื่นตูมไป เพราะสิวอาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ได้เป็นอันตรายก็ได้ โดยสามารถแบ่งประเภทของสิวที่เกิดขึ้นบริเวณคางออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้สิวที่คาง

1. สิวผด หรือ สิวมลภาวะ เกิดขึ้นจากการรักษาความสะอาดของใบหน้าไม่เพียงพอ จากมลภาวะที่พบในชีวิตประจำวัน หรือการล้างเครื่องสำอางออกไม่หมด

2. สิวฮอร์โมน มีลักษณะเหมือนกับสิวอุดตัน และสิวอักเสบ มักจะเกิดขึ้นเมื่อระดับฮอร์โมนในร่างกายของคุณสาวๆ ไม่ได้สมดุล โดยเฉพาะเวลาที่ใกล้เกิดประจำเดือน หรือเกิดความเครียด เป็นต้น

สำหรับสิวอักเสบบริเวณคางที่บ่งบอกว่าอวัยวะภายในร่างกายกำลังทำงานอย่างผิดปกตินั้นสามารถสังเกตได้จาก อาการของสิวอักเสบที่เกิดขึ้น ว่ามีอาการดีขึ้นและยุบหายไปตามเวลาหรือไม่  สิวที่คาง.

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *