ยากระตุ้นเซ็ก ยากระตุ้นเซ็กส์ กระตุ้นทางเพศ ไร้สมรรถภาพทางเพศ

ยากระตุ้นเซ็ก ยากระตุ้นเซ็กส์ กระตุ้นทางเพศ ไร้สมรรถภาพทางเพศ (Impotence) คำว่าไร้สมรรถภาพทางเพศมีความหมายในทางอับอาย เป็นเหตุให้ผู้ป่วยในอดีตน้อยรายที่จะไปพบแพทย์ ทั้งที่ความจริงแล้วเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ (เริ่มใจชื้นขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ) ยากระตุ้นเซ็ก ยากระตุ้นเซ็กส์ กระตุ้นทางเพศ.

ยากระตุ้นเซ็ก ยากระตุ้นเซ็กส์ กระตุ้นทางเพศ

ยากระตุ้นเซ็ก ยากระตุ้นเซ็กส์ กระตุ้นทางเพศ โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นรูปแบบหนึ่งของความบกพร่องทางเพศ ได้แก่

อาการหลั่งเร็ว (premature ejaculation) อันนี้ก็พอมีทางแก้ครับ ไว้จะเอาบทความเรื่องนี้มาฝากนะครับยากระตุ้นเซ็ก ยากระตุ้นเซ็กส์ กระตุ้นทางเพศ
อาการหลั่งช้า (delay ejaculation) แหม่…หลั่งช้าเกินไปก็เข้าข่ายนะครับ
อาการเฉื่อยชาทางเพศ (deficits in desire)
การไม่ถึงจุดสุดยอด (orgasmic disabilities)
อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction)
หย่อนสมรรถภาพ-ปู่เซินยากระตุ้นเซ็ก ยากระตุ้นเซ็กส์ กระตุ้นทางเพศ

การแข็งตัวของอวัยวะเพศ แบ่งการแข็งตัวออกได้เป็น 3 ชนิดใหญ่

1. เกิดจากจิตใจ ส่วนใหญ่เกิดจากระบบประสาทส่วนกลาง

2. เกิดจากปฏิกิริยาสะท้อนกลับ ส่วนใหญ่เกิดจากการกระตุ้นที่อวัยวะเพศ

3. เกิดในยามวิกาล เกิดขึ้นในช่วงของการหลับที่มีการกลอกตาอย่างรวดเร็ว

การแข็งตัวส่วนใหญ่เป็นผลร่วมกันของการกระตุ้นทางจิตใจ และปฏิกิริยาสะท้อนกลับ ยากระตุ้นเซ็ก ยากระตุ้นเซ็กส์ กระตุ้นทางเพศ.

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *